ALGEMENE INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
   
 


Wusu instituut Hoyer

Afmelding is alleen schriftelijk mogelijk via een aangetekende brief dit moet gebeuren voor de 23ste van de maand!
Afmeldingen die niet aangetekend zijn opgestuurd worden NIET gehonoreerd !!!

De contributie wordt uitsluitend geregeld via een automatische incasso of 3 periodes vooruit betalen!
- Inschrijving voor minimaal 3 maanden
- Bij géén schriftelijke opzegging van het lidmaatschap lopen de
contributiegelden gewoon door! Gebruik hiervoor het opzegformulier !
- Opzeggen van lidmaatschap voor de 23ste van de maand.
- Contributiegelden zijn gebaseerd op perioden van 4 weken.
- Per jaar betaald men 12 perioden ( 48 weken )
- Deelname aan de lessen zijn geheel op eigen risico !


De wushu instituut hoyer is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, achterlaten, beschadigingen of
ontvreemding van persoonlijke eigendommen.
Tijdens de trainingen is het verboden om welk sieraad dan ook te dragen, mits dat medisch
verantwoord is.
Lichamelijke schade en stuk maken van sieraden kan het instituut niet aansprakelijk gesteld worden.

   
  Design by Weblimburg Copyright © Wushu Instituut Hoyer. Alle rechten voorbehouden   Disclaimer